Bảng giá và chương trình khuyến mại tháng 10

Mirage

MIRAGE

Phiên bản Giá đặc biệt tháng 10
MT 350.500.000
CVT Eco 395.500.000
CVT 450.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Attrage

ATTRAGE

Phiên bản Giá đặc biệt Tháng 10
MT Eco 375.500.000
MT 405.500.000
CVT Eco 425.500.000
CVT  475.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Outlander

OUTLANDER

Phiên bản Giá công bố Giá đặc biệt tháng 10
CVT 2.0 823.000.000 807.500.000
CVT 2.0 Premium 942.000.000 908.500.000
CVT 2.4 Premium 1.100.000.000 1.048.500.000

Đơn vị giá: VNĐ

Pajero Sport

PAJERO SPORT

Phiên bản Giá bán lẻ tháng 10
DIESEL 4×2 AT (mới) 1.062.000.000
GASOLINE 4×2 AT (mới) 1.092.000.000
GASOLINE 4×4 AT 1.182.000.000
GASOLINE 4×2 AT PREMIUM 1.160.000.000
GASOLINE 4×4 AT PREMIUM 1.250.000.000

Đơn vị giá: VNĐ

Follow us on:    

Triton

TRITON

Phiên bản Giá đặc biệt
tháng 10
4×4.AT MIVEC  770.500.000
4X2.AT ATHLETE 725.500.000
4×2.AT MIVEC 685.500.000
4×4.MT 646.500.000
4×2.AT 586.500.000
4×2.MT 555.500.000

Bài viết liên quan